This website is no longer updated. Last update 10 July 2013.


  Home
Players
Tournaments
Rankings
Countries
About this site
 
Head-to-heads
 
Photos
All Photos 
Upload photo
 

 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 

Ukraine
Unranked players who have been playing within the last 12 months
 
Click here for ranked players of Ukraine
 
Last match
Nadiya Baryshpoletsq1Dobrich $25kSep 23 2012
Mariami Dolashviliq1Telavi $50kSep 30 2012
Anna DollarQF S el Sheikh $10kJun 23
Anastasiya Fedoryshynq2Torun $25kJul 7
Olga Fridman1Netanya $10kMar 3
Evgeniya Ivanichenko2S el Sheikh $10kMay 26
Sofico Kadzhayaq2S-Vaihingen $25kJun 30
Khristina Kazimova1Shymkent $10kMay 12
Marina Kolb2Istanbul $10kJul 7
Yevgeniya Kryvoruchko1Antalya $10kMar 17
Olena Kyrpot1Antalya $10kMay 26
Iryna Kyrychenkoq2Istanbul $50kApr 28
Anastasiya Kyrylova2Antalya $10kOct 28 2012
Olena Leonchuk1Hilton Head I $10kJun 2
Viktoriya Lushkova1Antalya $10kNov 4 2012Photo
Oleksandra Piskun1S el Sheikh $10kApr 21Photo
Helen Ploskina1Tunis $25kApr 28Photo
Nataliya Pogribnyakq1Denain $25kJul 7
Olha Romanyshynq1Torun $25kJul 7
Anastasiya Shoshynaq1Zawada $25kNov 18 2012
Alona Shubina1Istanbul $10kJun 16
Kateryna SliusarQF Torrent $10kApr 7Photo
Mariya Slupskaq2Troy $25kOct 14 2012
Veronika Stotyka1S el Sheikh $10kJun 16Photo
Anna Sviripa1Adana $10kJun 2
Elyzaveta Tymchenkoq1Memphis Internat.Feb 24
Maryna Veksler1St. Petersb. $10kDec 30 2012
Kate Zuevaq1Istanbul $50kApr 28