This website is no longer updated. Last update 10 July 2013.


  Home
Players
Tournaments
Rankings
Countries
About this site
 
Head-to-heads
 
Photos
All Photos 
Upload photo
 

 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 

China
Unranked players who have been playing within the last 12 months
 
Click here for ranked players of China
 
Last match
Xi-Wei Caiq1Changwon $25kJun 2
Tian Cao1Huzhu $25kJun 30
Chaoyi Chen1Cantanhede $10kJun 2
Jiahui ChenQF Seoul $15kMay 12
Siyu Chenq2Huzhu $25kJun 30
Ya-Qi Dengq1Huzhu $25kJun 30
Chuyang Guanq2Las Cruces $25kJun 9
Ning Haiq1Huzhu $25kJun 30
Chun-Yan He1Solo $10kJul 7
Sirui Heq1Seville $25kOct 21 2012
Ziqi Houq1Suzhou $100kOct 14 2012
Cheng-Ling Huang1Huzhu $25kJun 30
Xin Jiq1Wenshan $50kApr 28
Wanyuanyun Jinq2Huzhu $25kJun 30
Huan Liq1Quanzhou $50kJan 13
Xiao Yu Liq1Wenshan $50kApr 28
Xiuyuan Liq1Huzhu $25kJun 30
Yihong Liq2Wenshan $50kApr 28
Yuenu Liq1Quanzhou $50kJan 13
Min Liu1Gulbarga $10kSep 30 2012Photo
Si Qi Liuq1Huzhu $25kJun 30
Yu Xuan Liuq2Huzhu $25kJun 30
Jiaxi Luq1Quanzhou $50kJan 13
Xiaojing Luq1Suzhou $100kOct 14 2012
Qi-Li Ma1Taipei $25kOct 28 2012
Zi-Xuan Maq2Huzhu $25kJun 30
Jia-Bei Mei1Seoul $15kMay 12
Wu Mei-Qiq1Huzhu $25kJun 30
Ze-Xin Puq1Suzhou $100kOct 14 2012
Yang Shenq2Quanzhou $50kJan 13
Xu Liu Sunq2Huzhu $25kJun 30
Dan Ni Wang1Bangkok $10kJul 7
Yiming Wangq1Wenshan $50kApr 28
Zhanlan Wei2Taipei $10kJun 9Photo
Chen Lu Wu1Antalya $10kFeb 17
Yuan Xinq1Huzhu $25kJun 30
Bao Yi Xuq1Suzhou $100kOct 14 2012
Zhen Yanq3Suzhou $100kOct 14 2012
Shangqing Yangq1Huzhu $25kJun 30
Qiu Yu Yeq2Changwon $25kJun 2Photo
Mengjuan Yi1Wenshan $50kApr 28
Mengyao Yiq1Wenshan $50kApr 28
Xianghong Yinq1Quanzhou $50kJan 13
Xinyi Yuq1Quanzhou $50kJan 13
Yuanyi Yu1Gimcheon $10kJun 30
Yue Yuanq1Huzhu $25kJun 30
Tonghairong Zhangq1Wenshan $50kApr 28
Xue Zhangq3Sumter $10kMay 26Photo
Yukun ZhangQF Solo $10kJul 7
Qianqian Zhao1Huzhu $25kJun 30
Wushuang Zheng1Huzhu $25kJun 30Photo
Yi Zhong1Seoul $15kMay 5
Ya Zhou1Solo $10kJul 7